netjobs.com

Arkivarie

Företag Riksrevisionen
Ort
Utgår

2021-05-17

Ansök nu

Arkivarie

Vill du bidra till utvecklingen av den statliga verksamheten? Just nu söker Riksrevisionen en arkivarie.

Arbetsuppgifter
Riksrevisionen söker erfaren arkivarie med fokus på långsiktigt digitalt bevarande av information. Myndigheten står inför att påbörja arbetet med att övergå till långsiktigt digitalt bevarande av information och är nu i behov av att stärka upp med kompetens inom detta område.

Som arkivarie på Riksrevisionen kommer du att arbeta med att ta fram strategier och styrning för långsiktigt digitalt bevarande av information. Detta arbete innebär bland annat att agera kravställare vid införande, vidareutveckling och avveckling av digitala resurser i förvaltningen. Det innebär också att du på sikt kommer att ha en central roll i arbetet med myndighetens införande av e-arkiv samt att utveckla enhetliga och effektiva processer för digital arkivering. Riksrevisionen står inte under tillsyn av Riksarkivet. Du kommer därför också vara en del i arbetet med att ta fram interna arkivföreskrifter, hanteringshänvisningar och gallringsutredningar.

Utöver det huvudsakliga ovan kommer du att delta i det löpande arbetet med att vid behov lämna ut allmänna handlingar ur arkivet, ta emot leveranser av analogt arkivmaterial, arkivvård samt ge stöd till verksamheten i frågor rörande arkiv och arkivering.

I din roll kommer du att samarbeta med säkerhetschef, arkitekter och dataskyddsombud, IT-specialister m.fl. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med myndighetens andra arkivarie och ni kommer gemensamt att ha stora möjligheter att forma arkivverksamheten samt era respektive huvudsakliga ansvarsområden. Flera av uppdragen kommer att ske inom ramen för myndighetens olika verksamhetsprojekt. Vissa uppdrag kommer att ägas av enheten för Internt stöd och här kan du få ha rollen som projektledare.

Vi söker
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av att arbeta som arkivarie i offentlig sektor och har mycket god kännedom om hur lagstiftningen reglerar arkivverksamheten.

Ska-krav:

  • Fil kand. med 40 p/60 hp arkivvetenskap

  • Erfarenhet av kravställning av IT-system för möjliggörande av långsiktigt digitalt bevarande

  • Erfarenhet av införande av processer och IT-stöd för e-arkivering

  • Erfarenhet av att förberedande arbete inför e-arkivering samt genomförande av e-arkivering

  • Kunskap om standarder inom e-arkivering och erfarenhet av tillämpning av dessa

  • Grundläggande kunskaper om informationssäkerhet och arkitekturfrågor och en förståelse för hur arkivfrågorna kan relatera till dessa områden

Meriterande krav:

  • Erfarenhet av projektledning

  • Systemvetenskaplig utbildning

Som person är du driven, initiativtagande och lösningsorienterad. Du har också en mycket god förmåga att uttrycka dig enkelt och tydligt i såväl tal som skrift. Tjänsten kräver att du har god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Vidare har du god samarbetsförmåga då arbetet innebär att du kommer att ha många kontakter internt. Du har ett gott omdöme och utför ditt arbete med stor noggrannhet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och din lämplighet.

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en professionell och stimulerande miljö med goda möjligheter till personlig utveckling. Vi arbetar sedan augusti 2020 i ett nyrenoverat aktivitetsbaserat kontor på S:t Eriksgatan i Stockholm.

Övrigt om anställningen
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket förutsätter svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställningen i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.

Ansökan
Skicka in din ansökan senast 2021-05-17. För att söka tjänsten registrerar du brev och CV i en databas via ansökningsknappen nedan och ger ditt medgivande till hantering av dina personuppgifter.

Mer information om tjänsten
I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Adecco. Vill du veta mer om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Åsa Andersson, 021-470 29 03.

Fackliga representanter
Per Dackenberg, Saco-S/Riksrevisionen, 08-5171 4272

Tobias Hamfelt, ST/Riksrevisionen, 08-5171 4113

Om Riksrevisionen
Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppdrag att genomföra oberoende granskning av statens verksamhet. Vår uppgift är att bedöma resultatet av statliga insatser, om skattepengar har använts effektivt och om myndigheter har redovisat sin verksamhet på ett rättvisande sätt. Resultatet av våra granskningar får ofta uppmärksamhet och ligger till grund för debatt och beslut om förändring i viktiga samhällsfrågor. Vi företräder också Sverige som nationellt revisionsorgan och bedriver internationellt utvecklingssamarbete med revisionsmyndigheter i tio bilaterala och tre regionala samarbetsprojekt i Afrika, Asien, västra Balkan och Östeuropa. Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete syftar till att stödja utvecklingen av oberoende och professionella nationella revisionsorgan och stärka deras förmåga och kapacitet att bedriva revision i enlighet med internationella standarder. Målsättningen är att bidra till utvecklingen av demokrati samt till stärkt parlamentarisk kontrollmakt i samarbetsländerna.

Dela detta jobb

Arkivarie

Riksrevisionen